Categoriearchief: Geen categorie

Online-gitaarles, over ons

Online-gitaarles

is een onderdeel van JCS-Studio’s in Leeuwarden. Wij geven al jarenlang op een hele dynamsiche manier les aan kinderen en volwassenen die gitaar willen leren spelen.
We letten goed op wat de leerlingen aanspreekt en leuk vinden waardoor ze de gitaarlessen ook willen blijven volgen. Deze ervaring hebben wij nu ook in onze video’s gestopt en hopen dat de leerlingen net zo enthousiast zijn als de leerlingen die op onze locaties op les komen.
Mensen die gitaar willen leren spelen hebben deze wens meestal al een langere tijd en zijn altijd heel blij als ze eindelijk de kans krijgen om op hun geliefde instrument goed te leren spelen.

Erg jammer maar het gebeurt nog steeds….
Websites die beloven dat je binnen een week gitaar kunt spelen en op deze wijze eigenlijk iedereen die gitaar wil leren spelen met een klein bedrag naar binnen proberen te lokken.
Dit zullen wij nooit beloven. Een gitaar is geen makkelijk instrument en misschien kun je na 1 week echt hard oefenen wel een paar toontjes uit de gitaar halen maar het zal zeker nog niet lijken op gitaar spelen.

Onze formule werkt ….
Het is niet zo moeilijk om een gitaar te kopen en te beginnen met gitaarlessen.
Veel moeilijker is het vol te houden om te oefenen en de lessen te blijven volgen wanneer je gemerkt hebt dat het helemaal niet zo makkelijk is als je misschien gedacht had.
Maar de beloning is ook heel leuk en daar zul je je hele leven plezier van hebben.
Want een gitaar kun je bijna overal mee naar toe nemen en er plezier aan beleven.
En dat geldt niet alleen voor jou alleen maar ook voor de mensen om je heen die mee kunnen genieten als je muziek aan het maken bent. Want muziek maakt blij !

wolk-kinderen
Want dit willen we je wel beloven …..
Je zult bij ons gitaar leren spelen.
Als je de lessen goed volgt en de oefeningen doet die wij je opgeven dan zul je merken dat je langzaam maar zeker gitaar gaat spelen en dat het daardoor ook steeds leuker wordt en je steeds meer liedjes leert kennen.

Muziek maakt slim!

Gitaarles in Zuiderburen ? Wetenschappers tonen aan: muziek maakt slim !

kinderen_en_muziek

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Hoe komt dit?
Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.
 
Wetenschappelijke conclusies*
Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:

>> Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.

>> Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.

>> Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.

>> Leerlingen van de basisschool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.

* bron: Muziek maakt slim, Prof. H.G. Bastian